Hitta din destination

Världsarv

I Grekland finns det hela 18 världsarv att besöka och att bli betagen av. Jag tänker att listan skulle kunna göras betydligt längre om man ser till alla unika lämningar som finns efter Greklands rika historia.

Ett världsarv utgörs av unika kultur- och naturmiljöer som anses vara av stor betydelse för mänskligheten. Men hur går det till när en miljö eller ett objekt blir ett världsarv? En vanlig missuppfattning är att det finns en expertgrupp inom FN som gör en slags objektiv värdering av olika ting runt om i världen för att sedan avgöra om de kvalar in på listan eller ej. Men en sådan grupp finns inte utan det är landet där miljön/objektet finns som själv nominerar och lyfter fram det. Därefter beslutar en världsarvskommitté huruvida objektet uppfyller de krav och de kriterier som finns i världsarvskonventionen. Det är därför som till exempel Hälsingegårdarna i Sverige finns med på listan samtidigt som Akropolis i Grekland gör det. De olika länderna har helt enkelt nominerat dessa objekt utifrån att de själva anser att de är av vikt för människosläktet.

När ett objekt blir upplyft på världsarvslistan förbinder sig sedan landet att se till att det bevaras åt eftervärlden.

Grekland har i dagsläget som sagt 18 olika världsarv och tiden får helt enkelt utvisa om Grekland nominerar flera som uppfyller kriterierna i världsarvskonventionen. Här är listan i bokstavsordning över Greklands världsarv (klicka på länkarna för att läsa mer):

Rulla till toppen