Grekland

Sitia Geopark

Kreta: Arkeologiska platser i Sitia Geopark- geoarkeologiska geotoper

Sitia Geopark härbärgerar flera intressanta arkeologiska platser och du kan berika ditt besök i området med att göra en visit till dessa. De arkeologiska platserna visar människans avtryck och samverkan med geologin utifrån till exempel vald boplats eller plats för att manifestera ett viktigt monument. Allt hänger på något sätt ihop. Natur och människa.

Kato Zakros- Palatset i Zakros

Palatset i Zakros i Sitia Geopark, Kreta. (Foto: Markus Olsson)

Om du vandrar i Zakrosravinen kommer du till slut ner mot kusten där vandringsleden näst intill mynnar ut i den arkeologiska platsen för de minoiska palatset som en gång i tiden var ett av de viktigaste minoiska samhällena. Utifrån storleken sett så var det det fjärde största minoiska palatset som växte fram på denna skyddade plats med närheten till Kato Zakros kust där även minoernas hamn låg.

Palatset i Zakros i Sitia Geopark, Kreta. (Foto: Markus Olsson)

Palatset i Zakros byggdes omkring 1900 f.Kr men de nuvarande ruinerna är från den så kallade andra byggnadsfasen från cirka 1600 f.Kr men likt de andra minoiska platserna förstördes de runt 1450 f Kr.

Palatset i Zakros var viktigt både politiskt och religiöst men även kommersiellt och riktade sig mot de stora civilisationerna i Mellanöstern då resvägen från denna sida av Kreta var den smidigaste att nå dem.

Palatset i Zakros i Sitia Geopark, Kreta. (Foto: Markus Olsson)

Palatset vid Zakros är en av de viktigaste arkeologiska platserna med tanke på att det är det enda minoiska palatset som inte har plundrats och man hittade till och med med dess kassavalv intakt. De flesta fynden förvaras numera i museer i Heraklion, Sitia och Agios Nikolaos.

Voila

Voila i Sitia Geopark, Kreta. (Foto: Markus Olsson)

Den venetianska byn Voila ligger fantastiskt vackert på kullarna intill byn Chandra på Zirosplatån. Byns namn kommer troligen från det bysantinska ordet Voilas eller Volias som betyder adelsman/ markägare.

Det kanske mest slående på platsen är resterna av Tzin Ali-tornet som då var en del av en fästning. Enligt en turkisk inskription byggdes tornet 1740-1741 (inskriptionen säger 1153 men den syftar på den islamiska kalendern). Tzin Ali var förmodligen en venetiansk adelsman från familjen Zeni eller Zenos som då konverterade till islam. Tornet är numera delvis förstört men botten är fortfarande nästan helt intakt så du kan ta en titt inuti. Intill tornet finns resterna av Tzinaliskyrkan som du också kan gå in i och beundra de massiva valven.

Voila i Sitia Geopark, Kreta. (Foto: Markus Olsson)

Agios Georgios-kyrkan från 1400-talet ligger strax intill de venetianska lämningarna och utmärker sig genom att vara helt intakt. Kyrkan bär familjen Solomons vapensköld och inuti kyrkan finns en fresk för Jungfru Maria samt familjen Solomons grav. Föräldrarna till poeten Dionisios Solomos kom ursprungligen från området och har numera sina kvarlevor i Agios Georgios.

Video från Voila:

Vattenkvarnar

Ruiner av vattenkvarn, Rictisravinen i Sitia Geopark, Kreta. (Foto: Markus Olsson)

När du vandrar i Richstiravinen ser du flera lämningar av gamla vattenkvarnar där byborna malde sitt vete. De återfinns även på andra platser i Sitia Geopark, framför allt i de olika ravinerna där tillgången på rinnande vatten var god.

Källan vid Ano Zakros- en hydrogeotop

Källan vid Ano Zakros i Sitia geopark, Kreta. (Foto: Markus Olsson)

En viktig geotop i Sitia Geopark är källan vid Ano Zakros. Denna källa hämtar sitt vatten genom den nederbörd som liksom gräver sig ner genom den mjuka, vattengenomträngliga kalkstenen i bergets hålrum för att sedan mynna ut vid källan under framför allt våren. Kalkstenen i berget är så pass porös att vattnet sakta tar sig nedåt genom kalkstenen, ungefär som genom en tvättsvamp. Processen tar lång tid varför torra perioder utan nederbörd inte direkt påverkar källan då det fortfarande finns vatten kvar i berget som sakta kryper nedåt.

Källan vid Ano Zakros försörjer ett stort område med vatten ända ner till Kato Zakros och flera ruiner av gamla vattenkvarnar finns längs det vattendrag som bildats från där vattnet tränger ut och löper ner mot kusten.

Rulla till toppen